AFAS Edison Pop 2023: ‘Laten we samen de muziek vieren!’ - Entertainment Business (2024)

AFAS Edison Pop 2023: ‘Laten we samen de muziek vieren!’ - Entertainment Business (1)

Winnaars van AFAS Edison Pop 2022

Maandag 6 maart worden de Edisons uitgereikt, de meest prestigieuze en oudste muziekprijzen van Nederland. Ook dit jaar gebeurt dit in het AFAS Theater Leusden. Martijn Delahaye, Directeur Marketing & Communicatie bij AFAS Software, Anne de Jong, algemeen directeur van de Edison Stichting en NVPI, en projectmanager Sonja Tabak lichten alvast een tipje van de sluier op.

Anne de Jong: “Vorig jaar organiseerden we met onze nieuwe partner AFAS voor het eerst de AFAS Edisons op een nieuwe locatie en in een nieuwe setting. De nieuwe opzet – waarbij we eerst een mooie awardshow neerzetten, er vervolgens een uitstekend diner wordt geserveerd en we afsluiten met een afterparty – is bij nagenoeg iedereen in de smaak gevallen. We hebben er ontzettend veel zin in om met elkaar de mooiste en oudste muziekprijs van Nederland te vieren!”

AFAS Edison Pop 2023: ‘Laten we samen de muziek vieren!’ - Entertainment Business (2)

Anne de Jong

Martijn Delahaye: “Het spreekt voor zich dat we enorm veel zin hebben in de tweede editie, maar het voelt tegelijk ook een beetje als de eerste editie. We hebben nu geen last meer van de naweeën van corona en kunnen echt helemaal los. We hadden vorig jaar nog niet eerder een evenement als de AFAS Edisons gehost en ik kan je nu al garanderen dat het een hele vette show en een bijzondere avond wordt!”

Afspiegeling

In februari werden de nominaties voor de Edison Pop 2023 bekendgemaakt. Grote kanshebbers zijn S10 en Maan, die in respectievelijk vier en drie categorieën zijn te vinden, waaronder die van Beste Album en Beste Song. Er zijn in totaal elf categorieën voor een Edison Pop.

Ook voor de jongere generatie artiesten is het winnen van een Edison onderdeel van hun bucketlist.

De lijst met genomineerden is volgens Sonja Tabak een afspiegeling van wat er nu speelt in de Nederlandse muziekindustrie. “Daar mogen we trots op zijn. Artiesten vinden het een eer om genomineerd te zijn. Ook voor de jongere generatie artiesten is het winnen van een Edison onderdeel van hun bucketlist. De genomineerden en winnaars zijn in alle categorieën geselecteerd door een onafhankelijke vakjury onder leiding van Wilbert Mutsaers.”

Veranderingen

AFAS Edison Pop 2023: ‘Laten we samen de muziek vieren!’ - Entertainment Business (3)

Sonja Tabak

In vergelijking met de editie van vorig jaar, is er een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd. De Jong: “Er zijn meer korte optredens (vijf in plaats van drie), meer verrassingen en we mogen nu 650 bezoekers verwelkomen. Vorig jaar waren dat er nog 600.”

“Nieuw is verder dat De Edison Stichting een samenwerking is aangegaan met TikTok”, vertelt Sonja Tabak. “De categorie Nieuwkomer is dit jaar ‘Presented by TikTok’. TikTok biedt ons tools en denkt mee over hoe we de artiesten en de Edisons nog beter onder de aandacht kunnen brengen binnen de jongerendoelgroep.”

Delahaye: “We zijn er helemaal klaar voor, we hebben een jaar lang ervaring opgedaan met veel zakelijke evenementen en natuurlijk met 14 het theaterspektakel. We weten nu beter wat er op ons afkomt en spelen daar optimaal op in. We brengen het menu naar een nog hoger niveau en staan nadrukkelijk ook stil bij duurzaamheid en vegetarische en veganistische opties. We bieden bijvoorbeeld een gang aan waarvan niemand weet dat deze compleet vegetarisch is.”

AFAS Edison Pop 2023: ‘Laten we samen de muziek vieren!’ - Entertainment Business (4)

Werkgroep

Naast de samenwerking met de partner en hoofdsponsor AFAS wordt ook nauw samengewerkt met de sponsors Sena en Stichting Audioproducenten (STAP). Tabak: “Daarnaast werken we met een werkgroep vanuit de industrie. Deze werkgroep is samengesteld uit experts op verschillende disciplines. In deze werkgroep zitten dit jaar Ewoud van de Kamp (Warner Music), Marta Belay (Rotterdam Airlines), Fione van Gestel (Universal), Inge Verdegaal (Mojo), Bart Wismans (Sony Music) en Marc Zwart (Cloud 9). Ze bieden ons significante operationele ondersteuning en geven advies binnen hun specifieke expertise”.

Epicentrum

AFAS Edison Pop 2023: ‘Laten we samen de muziek vieren!’ - Entertainment Business (5)

Martijn Delahaye

AFAS Software voelt zich fijn in de muziek- en cultuursector, benadrukt Delahaye. “We hebben met ‘14 het Theaterspektakela’ een eigen theaterproductie, zijn naamgevend partner van AFAS Live en we houden ons actief bezig met talentontwikkeling. In de toekomst zullen we misschien ook iets gaan doen met gamemuziek of de beste social media-tune. We willen met name de jongeren wijzen op de waarde van muziek en het hele ecosysteem daaromheen. Dat is ook de reden dat we voor langere tijd partner zijn geworden van de AFAS Edisons.”

Ik vind het een eer dat het AFAS Theater in Leusden voor even het epicentrum van de Nederlandse muziekindustrie is.

Tijdens de vorige editie was hij best gespannen, geeft Delahaye toe. “Deze editie ga ik meer genieten. Ik vind het een eer dat het AFAS Theater in Leusden voor even het epicentrum van de Nederlandse muziekindustrie is en we al die artiesten op bezoek mogen hebben. Laten we samen de muziek vieren!”

Edison

De Edison is de meest prestigieuze en oudste muziekprijs in Nederland en wordt al sinds 1960 uitgereikt. De onderscheiding is te vergelijken met de Amerikaanse Grammy Award, de Duitse Echo of de Britse Brit Award. De Edison bestaat uit een bronzen beeld vervaardigd door beeldhouwer Pieter d’Hont. De Edison-prijzen vallen uiteen in drie muzikale genres: Edison Pop, Edison Jazz en Edison Klassiek. Medio februari zijn de nominaties voor Edison Pop 2023 bekendgemaakt.

De muziekprijzen zullen op 6 maart april worden uitgereikt tijdens de AFAS Edisons in het AFAS Theater Leusden. De muziekprijzen worden uitgereikt in diverse categorieën, waaronder Pop, Rock, Hiphop, Dance, Alternative, Nieuwkomer, Hollands, Nederlandstalig, Videoclip, Song en Album. Er zijn in totaal elf categorieën voor Edison POP. Sinds 2010 zijn alle muziekproducties van Nederlandse bodem.

De genomineerde artiesten zijn Ammar, Antoon, Broederliefde, Claude, DeWolff & Dawn Brothers, DI-RECT, FLEMMING, Floor Jansen, Froukje, Goldband, Jaap Reesema, Lucky Fonz III, Maan, Mart Hoogkamer, KA, Orange Skyline, RONDÉ, S10, Sefa, Son Mieux, Sophie Straat, sor, Tiësto, Typhoon, Weval en Zoë Tauran.

De vakjury
Naast meestemmend voorzitter Wilbert Mutsaers (Head of Music Spotify Benelux) bestaat de vakjury uit Hester Carvalho (muziekjournalist NRC), Martijn Biemans (Music Director Qmusic), Anna Veenstra (Sr. Programmeur Melkweg), Nils Brokerhof (Music Director 100%NL/SLAM!) en Randall Spann (Music Director FunX).

Meer over
  • AFAS Software
  • Martijn Delahaye
  • AFAS Edison Pop 2023
  • Sonja Tabak
  • NVPI
  • anne de jong
AFAS Edison Pop 2023: ‘Laten we samen de muziek vieren!’ - Entertainment Business (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Carlyn Walter

Last Updated:

Views: 6374

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carlyn Walter

Birthday: 1996-01-03

Address: Suite 452 40815 Denyse Extensions, Sengermouth, OR 42374

Phone: +8501809515404

Job: Manufacturing Technician

Hobby: Table tennis, Archery, Vacation, Metal detecting, Yo-yoing, Crocheting, Creative writing

Introduction: My name is Carlyn Walter, I am a lively, glamorous, healthy, clean, powerful, calm, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.